Clubwerking


WANDELCLUB KOEKELARE vzw 5127

PRAKTISCHE EN NUTTIGE INFORMATIE

 

In dit blad vind u alles omtrent onze clubwerking.  Daarnaast verstrekken we info over de voordelen van aansluiting bij onze vereniging.  Verdere informatie is steeds bij de bestuursleden te bekomen. Hun naam, adres en telefoonnummer vindt u op het eerste blad van ons tijdschrift.

Wandelclub Koekelare vzw is opgericht in 1982 en heeft sinds vele jaren een vzw-statuut. 

1.      LIDGELD

a)      Actieve leden

-     individueel lid: € 15,00

-     tweede lid per gezin: + € 15,00

-     vanaf 3de gezinslid: + € 10,00

-          Alle leden ontvangen een lidkaart en genieten van dezelfde voordelen.

Zo verschillende leden op hetzelfde adres wonen sturen we slechts één tijdschrift per adres.

b)     Steunende leden:

-          minstens € 15,00

Alle steunende leden ontvangen het tijdschrift 

2.      VOORDELEN VAN AANSLUITING:

1)      Lid zijn bij een toffe club met veel activiteiten. Dit biedt u heel wat mogelijkheden.

2)      Lid zijn van een vereniging zonder winstoogmerk zodat u geen enkele verantwoordelijkheid draagt i.v.m. de club.

3)      U geniet op alle wandeltochten van WSVL, dit is de overkoepelende wandelfederatie die zowat 250 clubs groepeert, een korting van minstens € 0,50 op het inschrijfgeld.

4)      U ontvangt:

-     zelfklevers die het u makkelijker maken en waarop alle noodzakelijke informatie staat.

-     een wandelboekje waarop u uw wandelprestaties kunt noteren

-     een clubtijdschrift “t’ Wandelaartje” goed verzorgd, met informatie over uw club

-          een 3 maandelijks federatietijdschrift “Walking Magazine” met informatie over wandelen.

-          formulier jaarlijkse tegemoetkoming “Sportvoordeel” mutualiteit

5)   U kunt verdienstelijk lid van de club worden zo u regelmatig wandelt. De verdienstelijke leden ontvangen in maart een nuttig geschenk.

6)   U hebt een zeer degelijke verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen op alle organisaties (en de weg naar en van een wandeltocht) waaraan u deelneemt.

7)   U kunt deelnemen aan busreizen - feestmaaltijden van WK Koekelare tegen bijzondere gunstige voorwaarden.

8)   U kunt “Walking in Belgium” aanschaffen tegen de gunstprijs van € 8,00 (i.pl.v. € 17,00) 

3.      BELANG VAN DE LIDKAART?

Het is belangrijk uw lidkaart steeds bij te hebben. Bij deelname aan wandeltochten is men verplicht zijn lidkaart te laten scannen, zo is men verzekerd bij de organisatie, en kan men genieten van een korting. 

4.      HOE WORDT U VERDIENSTELIJK LID?

1)      Deelnemen aan minstens 25 georganiseerde wandeltochten vanaf de laatste zondag van februari tot en met de laatste zaterdag van februari van het volgend jaar.

2)      Het lid kan het bewijs van het aantal deelnames enkel leveren door het voorleggen van een afgestempeld wandelboekje. Het gebruik van een elektronisch wandelboekje wordt eveneens toegestaan.

3)      Helpen bij een eigen inrichting van de club staat gelijk met een deelname wandeltocht.

4)      Het bestuur houdt op de laatste zaterdag van februari een zitdag, waar de leden hun aantal deelnames en gestapte kilometers kunnen bezorgen.

5)      Aan de hand van de binnen gebrachte kilometers zal een rangschikking per kilometers en per deelnames opgemaakt worden, De leden die aan bovenstaande voorwaarden voldoen krijgen een nuttig geschenk.

6)      Per categorie krijgen de eerste drie een waardebon en het lid met het meest aantal deelnames een bierpakket.

7)      Iemand die ook voor een andere club wandelt komt niet in aanmerking om verdienstelijk lid te zijn. 

5.      STEMPELKAART:

Onze club geeft een stempelkaart uit waarop al onze eigen tochten vermeld staan (8). Wanneer men op de vermelde dag bij onze club komt wandelen laat men deze kaart afstempelen. Wanneer men op onze laatste tocht in november zes deelnames kan aantonen via de stempelkaart bekomt men een fles wijn 

6.      WAT TE DOEN BIJ EEN ONGEVAL?

Enkel leden met een geldige lidkaart zijn verzekerd. Zo U een ongeval overkomt tijdens een wandeling gaat men als volgt te werk:

a)             Het ongeval gebeurt bij onze club

Neem contact op met de verantwoordelijke in de zaal (inschrijftafel). Hij/Zij zal een ongevalsaangifte opstellen en u tevens een medisch attest bezorgen. Dit geneeskundig attest moet door uw behandelende arts ingevuld worden.

Beide formulieren, ongevalsaangifte en medisch attest moeten door u opgestuurd worden 

b)            Het ongeval gebeurt bij een andere club:

Meldt dit aan de organisatoren (inschrijftafel) en vraag hen een ongevalsaangifte op te maken.

Opgepast vraag ook het formulier medisch attest. Ook hier het medisch attest laten invullen door de behandelend arts, en beide formulieren opsturen.

Hier wordt u aangeraden om uw clubvoorzitter van het ongeval op de hoogte te brengen. 

c)             Het ongeval gebeurt naar of van een organisatie:

Verwittig zo snel mogelijk uw clubsecretaris. Die zal u de passende formulieren bezorgen. 

7.      WENST U BIJ EEN ORGANISATIE TE HELPEN?

Helpen is nooit verplicht!

Maar er zijn altijd helpende handen nodig zowel bij een organisatie als daar buiten.

Wij waarderen al onze medewerkers!

Neem contact op met onze bestuurders zij kunnen u uitvoerig de nodige informatie geven. 

8.      WAT VRAAGT DE CLUB VAN U?

In principe niets!

Onze leden zijn volkomen vrij!

Wij hebben een grote bewondering voor alle vrijwilligers bij welke club ook, DUS wij vragen, heb begrip voor deze mensen, zonder hen moeten wij onze geliefde sport niet beoefenen. 

9.      HET TIJDSCHRIFT

Sinds vele jaren geven wij het tijdschrift “Het Wandelaartje” uit. We sturen het drie maandelijks aan onze leden en sponsors. Het blad bevat informatie omtrent clubwerking, nuttige tips, anekdoten en aankondigingen van eigen organisaties. Artikels van clubleden zijn steeds welkom. Schrijffouten zijn geen probleem, en ook voor wie moeilijk schrijft zorgen we voor een degelijke weergave. Digitale foto’s kunnen wij zonder probleem verwerken. Probeer het eens! 

10.  HEB U VOORSTELLEN, VRAGEN

Wij staan open voor alle suggesties die de clubwerking kunnen dienen of verbeteren. Op onze organisaties, en bij de bestuursleden kunt u steeds ideeën formuleren. Heb u nog vragen geen nood op al onze organisaties kunt u aan de inschrijftafel terecht. 

11.  NOG INFO NODIG ?

ü  op alle organisaties van de club

ü  op de nummers 051 58 08 99 (secretaris R. Vanhee) of 0494 72 67 43 (voorzitter J. Jongbloet)

ü  website www.wandelclub-koekelare.be